מטבח אבזור ועיצוב
ארונות קיר אבזור ועיצוב
פרזול משלים לריהוט
Planet - ספי דלת
פקה-פתרונות אחסון
צירים KOBLENZ
שם:
טלפון:
מייל
הודעה:

טל:  04-6768000
פקס: 073-2660146
birman@birman.co.il

מגירות ארכיטק פנימיות

דופן 94 מ"מ כסף
דופן 94 מ"מ לבן
דופן 94 מ"מ טיטניום
דופן 126 מ"מ כסף
דופן 126 מ"מ טיטניום
דופן 94 מ"מ עם גלריה גובה 186 מ"מ כסף
דופן 94 מ"מ עם גלריה גובה 186 מ"מ לבן
דופן 94 מ"מ עם גלריה גובה 186 טיטניום
דופן 94 מ"מ עם גלריה גובה 218 מ"מ כסף
דופן 94 מ"מ עם גלריה גובה 218 מ"מ לבן
דופן 94 מ"מ עם גלריה גובה 218 מ"מ טיטניום
דופן 126 מ"מ עם גלריה גובה 186 מ"מ כסף
דופן 126 מ"מ עם גלריה גובה 186 מ"מ לבן
דופן 126 מ"מ עם גלריה גובה 186 מ"מ טיטניום
דופן 126 מ"מ עם גלריה גובה 218 מ"מ כסף
דופן 126 מ"מ עם גלריה גובה 218 מ"מ לבן
דופן 126 מ"מ עם גלריה גובה 218 מ"מ טיטניום
דופן 94מ"מ+92מ"מ DesignSide גובה 186מ"מ כסף
דופן 94מ"מ+92מ"מ DesignSide גובה 186מ"מ לבן
דופן 94מ"מ+92מ"מ DesignSide גובה 186מ"מ טיטניום
דופן 94מ"מ+124מ"מ DesignSide גובה 218מ"מ כסף
דופן 94מ"מ+124מ"מ DesignSide גובה 218מ"מ לבן
דופן 94מ"מ+124מ"מ DesignSide גובה 218מ"מ טיטניום
דופן 126מ"מ+92מ"מ DesignSide גובה 218מ"מ כסף
דופן 126מ"מ+92מ"מ DesignSide גובה 218מ"מ לבן
דופן 126מ"מ+92מ"מ DesignSide גובה 218מ"מ טיטניום
דופן 94מ"מ+92מ"מ TopSide גובה 186מ"מ כסף
דופן 94מ"מ+92מ"מ TopSide גובה 186מ"מ לבן
דופן 94מ"מ+92מ"מ TopSide גובה 186מ"מ טיטניום
דופן 94מ"מ+124מ"מ TopSide גובה 218מ"מ כסף
דופן 94מ"מ+124מ"מ TopSide גובה 218מ"מ לבן
דופן 94מ"מ+124מ"מ TopSide גובה 218מ"מ טיטניום
דופן 126מ"מ+92מ"מ TopSide גובה 218מ"מ כסף
דופן 126מ"מ+92מ"מ TopSide גובה 218מ"מ לבן
דופן 126מ"מ+92מ"מ TopSide גובה 218מ"מ טיטניום